Радијатори и фенкојлери

Прикажи: Листа / Табела
Покажи:
Сортирај:
COPA CEVNI REGISTRI
COPA ЦЕВНИ РЕГИСТРИ Димензија Един. мерка Цена без ДДВ Цена со ДДВ 600 x 1200 парче 2331 2751 600 x 1400 парче 2839 3350..
2,751ден
COPA LUX 22 PKK
тип LUX, 22 PKK 90/70 ˚C - 20 ˚C; ΔT=60 ˚C Димензија Един. мерка Цена без ДДВ Цена со ДДВ 22 x 600 x 400  парче 1737 2050 22 x ..
1,750ден
EDEN BABY WIND
Парапетен, со маска, со редуцирана висина, со филтер, со челна отсисна решетка WINDx5 модел ден без ддв ден со ддв димензии (мм) Baby Wind 15 11.377 ..
13,425ден
EDEN WIND EMBEDDED
  вградбени без маска   Вертикален, со филтер Хоризонтален, со филтер   WINDx2 WINDx3   ден без ддв ден со ддв ..
10,314ден
EDEN WIND HORIZONTAL
  хоризонтални со маска   плафонски, со филтер, со заден отсис плафонски, со филтер, долна отсисна решетка   WINDx9 WINDx4   ден. ..
12,135ден
EDEN WIND VERTICAL
  вертикални со маска   парапетен, со филтер, без ногарки парапетен, со филтер, со една отсисна решетка   WINDx0 WINDx5   ден. без..
12,058ден
ENRAD CEVNI REGISTRI
ENRAD ЦЕВНИ РЕГИСТРИ Димензија Един. мерка Цена без ДДВ Цена со ДДВ 500 x 700 парче 1475 1741 500 x 800 парче 1610 1900 ..
1,741ден
ENRAD STANDARD TIP 22
ENRAD STANDARD TIP 22 90/70 ˚C - 20 ˚C; ΔT=60 ˚C Димензија Един. мерка Цена без ДДВ Цена со ДДВ 22 x 600 x 400 парче 1581 1866 22 x ..
1,866ден
GLOBAL RADIATORI VOX
VOX 90/70 ˚C - 20 ˚C; ΔT=60 ˚C Моќност Димензија Един. мерка Цена без ДДВ Цена со ДДВ VOX, 120 W / ребро 350 мм парче 492 ..
581ден
PEKPAN - COMPACT
тип PEKPAN - COMPACT 90/70˚ C - 20 ˚C; ΔT=60 ˚C Димензија Един. мерка Цена без ДДВ Цена со ДДВ 22 x 600 x 400 парче 1483 1750 22 x 6..
1,750ден
PEKPAN - COMPACT VENTILE
тип PEKPAN - COMPACT VENTILE 90/70 ˚C - 20 ˚C; ΔT=60 ˚C Димензија Един. мерка Цена без ДДВ Цена со ДДВ 22 x 600 x 400 парче 2364 2790 ..
2,790ден
SABIANA CRC IV-IO
  при средна брзина IV-IO вертикални / хоризонтални без маска   Qc(kW) Qh(kW) един. цена без ддв един. цена со ддв CRC13 0.86 1.15 ..
10,868ден
SABIANA CRC MO-MVB
  при средна брзина MO-MVB вертикални / хоризонтални со маска и челна всисна решетка   Qc(kW) Qh(kW) един. цена без ддв един. цена со ддв CRC13 0.86..
12,896ден
SABIANA CRC MV
  при средна брзина MV вертикални / хоризонтални со маска и долна всисна решетка   Qc(kW) Qh(kW) един. цена без ддв един. цена со ддв CRC13 0.86..
12,317ден
SABIANA SKY STAR SK
касетни фенкојлери при средна брзина ед. цена без ддв ед. цена со ддв Qc(kW) Qh(kW) SK02 163 212 31135 36739 SK12 234 ..
36,739ден
Дизајн JLesev, Џиви © 2012